Lijmwerk

Het verlijmen van kalkzandsteenblokken wordt tegenwoordig op grote schaal toegepast bij nieuwbouw en renovatie in de branche. Door de snelle en flexibele methode biedt het prijs- en bouwtechnisch veel perspectief. Kalkzandsteenlijmwerk kan bijna onder alle weersomstandigheden worden uitgevoerd en is arbeidsvriendelijk. Vaak wordt het toegepast in het ruwbouwproces.

Tevens is Braakman Metselwerken ervaren met het verlijmen van cellenbeton en ytongblokken en elementen.